WSKAZÓWKI I ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PODŁÓG LAKIEROWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ DREWNO I WYROBY Z DREWNA   DURAJ A.S. S. J.

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU:

 • Deska podłogowa powinna być położona jako zakończenie wszystkich prac wykończeniowych. Muszą już być zamontowane okna, centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna oraz zakończone prace malarskie.
 • Pomieszczenie musi być osuszone a system wentylacyjny sprawny.
 • Drzwi wewnętrzne mogą być instalowane po ułożeniu podłogi (chyba, że system ich montażu przewiduje inaczej)
 • Przed ułożeniem deska podłogowa musi być składowana poziomo, w suchym pomieszczeniu, na równej powierzchni, w temperaturze pokojowej, w oryginalnym opakowaniu.(nie otwierać)
 • Temperatura przed i po układaniu podłogi musi wynosić minimum 18oC. Przy klejeniu zimą na powierzchnie z ogrzewaniem podłogowym ogrzewanie musi być wyłączone i wystudzone do 18°C
 • Końcowy efekt podłogi uzależniony jest od jakości podłoża. Każde podłoże, na którym zainstalowana będzie podłoga firmy.A.S. Duraj powinno być:

- czyste-odpylone odkurzaczem,
- jednolite (bez pęknięć, nie kruszące się, nie pylące)
- równe
- suche-wilgotność nie przekracza 2% dla elementów betonowych oraz 0,5% dla anhydrytowych.

 • W przypadku instalacji podłogi drewnianej na podłożu anhydrytowym należy przeszlifować mleczko występujące na powierzchni i zaimpregnować bardzo cienko mocno rozcieńczonym impregnatem gruntującym, poliuretanowym w celu utwardzenia powierzchni ale nie stworzenia błony.
 •  Nie wolno stosować klejów dyspersyjnych. Należy używać kleje, które nie zawierają wody.
 • Deski drewniane muszą być sprawdzane (przed i w czasie układania podłogi) pod kątem ewentualnego wystąpienia wad. Ułożenie podłogi z desek obciążonych wadami spowoduje nie uwzględnienie roszczeń gwarancyjnych. Deski, na których wykryto wady przed ułożeniem podlegają reklamacji.
 • Uszkodzenie podłóg spowodowanie niewłaściwym montażem lub działaniem wilgoci nie stanowi podstawy reklamacji.

2. ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PODŁÓG LAKIEROWANYCH:

 • Im dłużej będziemy chronić podłogę w pierwszych dniach po nałożeniu lakieru tym dłuższy będzie jej okres wytrzymałości.
 • Całkowite obciążenie podłogi możliwe jest dopiero po 8-14 dniach.
 • Podłoga drewniana może być użytkowana tylko w obuwiu nie niszczącym mechanicznie, bez piasku i ostrych krawędzi. Piasek działa jak papier ścierny, powoduje rysowanie podłogi oraz bardzo szybkie zużywanie warstwy ochronnej lakieru. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
 • Przed wejściem na deskę podłogową powinny być umieszczone wycieraczki w celu przechwytywania mokrego błota, brudu i piasku.
 • Wszystkie meble i urządzenia powinny być podklejone podkładkami filcowymi, a w przypadku foteli obrotowych zastosowane specjalne kółka do drewnianych powierzchni.
 • Należy regularnie sprawdzać grzejniki i przewody doprowadzające wodę przy kranach, pralce czy np. zmywarce. Zalanie posadzki wodą może prowadzić do jej zupełnego zniszczenia i nawet najlepiej położona warstwa lakieru nie jest w stanie zapobiec przeniknięciu wilgoci w drewniane elementy.
 •  Czystość podłogi utrzymuje się przez zamiatanie, odkurzanie oraz okresowe przecieranie wilgotną, ale nie mokrą szmatką. Do pielęgnacji i ochrony parkietu należy używać odpowiednich  środków pielęgnacyjnych np. Woca 
 • W przypadku gruntownego oczyszczania warto używać odpowiednich płynów czyszczących i rozpuszczających warstwę wosku. Wszelkie inne, trudne do usunięcia zanieczyszczenia należy zlikwidować za pomocą środków przeznaczonych do czyszczenia podłóg lakierowanych.
 • Nie wolno pozostawiać mieszkania bez systematycznego wietrzenia.
 • Niezależnie od stosowanego systemu grzewczego w pomieszczeniu musi być utrzymana wilgotność względna przez cały rok od 45-60%, temperatura podłogi nie większa niż 26oC, a temperatura powietrza między 18-22oC. Zimą, kiedy wilgotność powietrza spada, stosuj nawilżacze powietrza. Gwarancja firmy A.S. Duraj nie obejmuje podłogi, która zostanie przesuszona lub przegrzana poprzez stosowanie temperatur wyższych niż dopuszczalne.
 • Nigdy nie należy przykrywać podłogi folią lub materiałami nieprzepuszczalnymi powietrza, najlepiej stosować tekturę lub karton.
 • Zróżnicowana kolorystyka i zmiana barwy (ciemnienie na skutek działania promieni słonecznych) są naturalnymi cechami drewna i nie podlegają reklamacji.
 • Efekty akustyczne związane z użytkowaniem podłogi są naturalną cechą podłóg drewnianych i nie stanowią podstaw do reklamacji

NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZALECEŃ POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI

3. REGENERACJA POWIERZCHNI LAKIEROWANEJ :

Aby zregenerować podłogę lakierowaną należy postępować wg następujących kroków:

 • odtłuszczamy podłogę, z całej powierzchni starannie usuwamy wszelkie stosowane środki pielęgnacyjne,
 • drobnoziarnistym papierem ściernym (granulacja 180-250) zmatowiamy starannie całą powierzchnię, szlifując zawsze wzdłuż deski, w celu poprawy przyczepności pomiędzy starą a nową warstwą lakieru. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyną występowania widocznych rys. Następnie odkurzamy powierzchnię przeszlifowanej podłogi: przed naniesieniem nowej warstwy robimy próbę przyczepności na kawałku podłogi w miejscu mało widocznym,
 • przystępujemy do lakierowania - nową powłokę nanosimy zgodnie z zaleceniami na etykiecie lakieru.

Po latach użytkowania deski lakierowanej, powierzchnię dekoracyjną można poddać szlifowaniu. Zaleca się używanie szlifierek tarczowych, płaszczyznowych, takich którymi można w sposób kontrolowany zeszlifować z powierzchni desek jedynie lakier uszkodzony. Sposób nanoszenia lakieru jest analogiczny do opisanego wyżej.
Do lakierowania renowacyjnego i regeneracyjnego zalecamy stosowanie lakierów poliuretanowych, zgodnie z instrukcją producenta lakieru, po uprzednim dokonaniu próby lakierowania.
Lakierowanie lekko zużytych powierzchni deski można przeprowadzić tylko w przypadku braku wyraźnych przetarć lakieru naniesionego fabrycznie. Przed ponownym lakierowaniem należy dokonać próby na fragmencie deski pozostałym po montażu.